Doelgericht en betrokken

samenwerken aan ontwikkeling

online demo

Ons concept in 3 minuten..

Bekijk onze video

Adviesbureaus

Projectmanagement en -communicatie in één keer goed geregeld. Garandeert blijvende impact en opent nieuwe verdienmodellen.

Bedrijven

Doelen stellen, signalen verzamelen en met minder vergaderen continu verbeteren. Betrek medewerkers actief bij de organisatie ontwikkeling.

Overheden

Opgavegericht werken via Agile methodes. Ook als participatieplatform en -app te gebruiken: betrek burgers en bedrijven in een hoge, meetbare betrokkenheid.

Structuur in uw ontwikkeling

Samenwerken met multisciplinaire teams? Een overleg is nog nooit zo praktisch geweest. Emprover® geleidt het samenwerken volgens agile principes in een heldere structuur.

Volg signalen vanuit de organisatie zichtbaar op. Stel prioriteiten en verdeel de acties. Met drastisch minder vergadertijd worden gemakkelijk resultaten behaald en gedeeld.

Essentiële mobiele functies

Emprover® werkt continu aan praktische digitale functies die mensen dichter bij elkaar brengen. De Emprover App is zó krachtig dat je deze geheel zelf kunt samenstellen uit voor jou relevante functies.

Gebruik je eigen huiststijl in de Emprover App of laat tegen lage kosten je eigen App schil ontwikkelen. Je lift dan kosteloos mee met alle nieuwe mogelijkheden. Géén duur ontwikkeltraject, gewoon starten!

Hoge betrokkenheid
Ontvang Referenties
Communicatie en verbeteren in 1
Online Demo
Doorontwikkeling gegarandeerd
Lage kosten
Resultaat- garantie
Ontvang de ROI

Goed ingericht voor u door de juiste mensen..

Inleven, aanleren, implementeren en borgen. Emprover® wordt vaak geintroduceerd als er een project of tranisiteopgave ligt en is functioneel snel ingericht. De implementatiepartners van Emprover® hebben uitgebreide branchekennis en kunnen helpen bij het inrichten.

Geïnspireerd door ‘lerend organiseren’

Prof. Dr. André Wierdsma is bedrijfskundige en hoogleraar Organiseren en Co-creëren aan Nyenrode Business Universiteit; ‘Organiseren is traditioneel gericht geweest op het voortbouwen op regelmaat, het vastleggen van procedures en het koppelen van verantwoordelijkheden aan posities: kortom, het reduceren van variëteit. Dit terwijl variëteit juist nodig is om gezamenlijk tot nieuwe inzichten en verbeteringen te komen.’

Wierdsma pleit in zijn publicaties en advieswerk voor een veilige, open dialoog als ideale voedingsbodem voor een lerende organisatie. Zijn methodiek voor collectief leren bevat uitgangspunten en omgangsvormen die als basis zijn gebruikt bij de totstandkoming van Emprover. Wierdsma ondersteunt als klankbord bij de afstemming van de methodiek en toolkit.

 Lees meer over ons gedachtengoed en ontvang het gratis Whitepaper.