Terug

André Wierdsma op bezoek bij Emprover

Gepubliceerd op 3 februari 2022

André Wierdsma op bezoek bij Emprover

Afgelopen week hadden wij heugelijk bezoek; Professor André Wierdsma. André werkt al meer dan 30 jaar als hoogleraar op Nyenrode Business Universiteit, gespecialiseerd in organisatiedynamiek. Het boek 'lerend organiseren’ van André Wierdsma en Joop Swieringa is het fundament geweest voor Emprover. Tijdens een interessant en leuk gesprek zijn we samen gaan reflecteren op verschillende thema's uit het boek en de toepassing hiervan door Emprover.  

Dialoogplatform

Emprover faciliteert zelforganisatie en –sturing van teams door het implementeren van een informatiesysteem en dialoogplatform. Zoals ook door Wierdsma en Swieringa wordt beschreven, zijn informatiesystemen van belang om de operationele eenheden te helpen om de omgevingsvariëteit autonoom en in samenhang op te vangen.

"Neem het team als uitgangspunt en niet het individu" 

Wanneer er tevens een dialoogplatform wordt gecreëerd en communicatie wordt gefaciliteerd, kunnen interafhankelijkheden tussen eenheden worden opgevangen. Wierdsma vertelt ons hierbij: "Tevens hangt het managen van zelforganisatie en –sturing af van de erkenning van het onderdeel zijn van een groter geheel."  "Neem daarom het team als uitgangspunt en niet het individu" zegt hij.  

André Wierdsma bij Emprover

"Leren zit in de pijn tussen het willen en het doen" 

Leren is gedragsverandering. Dat geldt ook voor organisaties; hier wordt ook continue gewerkt richting gedrag dat effectiever is. Het vermogen om effectief gedrag te realiseren noemt men bekwaamheid. Bekwaamheid wordt niet alleen gerealiseerd door wat iemand weet en begrijpt (kennis en inzicht), maar ook door wat hij kan (vaardigheden), wat hij durft en wil, en wie hij is (persoonlijkheid). Hoeveel iemand leert, hangt echter af van wat hij met kennis, inzichten, vaardigheden en houding doet. "Leren zit in de pijn tussen het willen en het doen'' benoemt Wierdsma. 

André Wierdsma en Jan Nouwens

"Emprover stelt de spanningen juist bloot" 

"Emprover stelt deze spanningen tussen het willen en het doen juist bloot" zegt Wierdsma. "Dit is iets goeds, want dit helpt bepaalde organisaties juist om beter te reflecteren en andere organisaties om beter te acteren." Hierdoor helpt Emprover organisaties om de splitsing tussen denken en doen tegen te gaan. Om als organisatie of team dit proces in gang te zetten, moet je eerst verbinding creëren. Hierdoor wordt de gedeelde verantwoordelijkheid zichtbaar, waardoor men er beter op gaat acteren.  

 

 

"Emprover maakt resultaten inzichtelijk en dus leerbaar" 

"Leren is geconfronteerd worden met de resultaten van je werk" stelt Wierdsma. "Emprover maakt resultaten inzichtelijk en dus leerbaar." Hierdoor wordt voorkomen dat ervaringen simpelweg herhaald worden, zonder ervan te leren. Ofwel; er wordt gewerkt richting effectiever gedrag. Wierdsma: "Door denken en doen te koppelen aan resultaten gaat een team leren".