Terug

Mike's Metafoor: De Roeiboot, breng ritme in uw organisatie!

Gepubliceerd op 8 maart 2021

Er zijn vele verschillende typen roeiboten: Allemaal sluiten ze aan bij het water, de verwachte weersomstandigheden, de roeitechniek, het aantal mensen, de afstand, weerstand maar ook: Het gewenste ritme!

Neem bijvoorbeeld een Vikingboot en Wedstrijdboot. Deze boten verschillen compleet van elkaar, maar toch is de basis altijd hetzelfde. Beide boten worden vooruit gebracht door een team dat gezamenlijk - op basis van een ritme - naar het einddoel roeit.

Vikingboot

De Vikingboot werd gebruikt door de Vikingen in het jaar 800 tot ongeveer 1100. Deze Vikingboten kenden voor die tijd een hoge graad van perfectie en snelheid. Dit kwam door zowel de opbouw van de Vikingboot zelf, als door de bemanning van de boot. Met behulp van een trommel werd het ritme aangegeven waarin geroeid moest worden. Doordat iedere roeier hetzelfde ritme aanhield, ging de boot gestroomlijnd vooruit.

Bekijk hier een video over de vikingboot

Wedstrijdboot

Een welbekende sport onder studenten: wedstrijdroeien. Voor een roeiwedstrijd wordt gebruik gemaakt van een roeiboot van 2 tot 10 man. Het doel van wedstrijdroeien is om als team als eerste over de finish te komen. Hierbij is het belangrijk dat iedereen hetzelfde ritme aanhoudt en de drive heeft om te winnen. Is er een teamlid die buiten het ritme roeit? Dan vertraagt dit de boot waardoor het team de wedstrijd nooit wint.

Bekijk hier een video over een wedstrijdboot

Een roeiboot gaat alleen snel vooruit als je als team in hetzelfde ritme roeit. En allemaal hetzelfde einddoel voor ogen hebt. Als er één roeier buiten het ritme roeit, vermindert de snelheid van de boot. Het einddoel wordt hierdoor later bereikt.

Belang van ritme binnen organisaties

Zo werkt het ook in een organisatie. Er vinden binnen organisaties diverse overleggen plaats, net zoals er verschillende roeiboten zijn. Voor een goede reis moet de bestemming, oftewel het strategische doel, gevoeld en gedeeld worden. Het is van belang dat iedereen ‘meeroeit’ om dit strategische doel te bereiken. Om ervoor te zorgen dat iedereen op hetzelfde ritme roeit is het belangrijk dat dit ritme wordt aangegeven. En dat iedereen op de hoogte is van het einddoel waar naartoe gewerkt mag worden. 

Emprover brengt ritme

Zie Emprover als de trommel van de boot, Emprover zorgt ervoor dat een organisatie in een ritme komt. Zonder de trommel is het ritme niet duidelijk en voert iedereen een ander ritme. Verder zorgt Emprover ervoor dat iedereen binnen de organisatie op de hoogte is van de strategische doelen. Hierdoor is het voor medewerkers makkelijker om in lijn met deze doelen mee te denken.

Mike's Metafoor: De roeiboten