Beste meneer/mevrouw,  

Heeft u ook wel eens het gevoel dat u als ondernemer al 100 kilometer verder bent en als u achteromkijkt u niemand meer ziet? 

In samenwerking met Midpoint Brabant zijn we momenteel binnen Emprover bezig met het verkrijgen van inzichten in de beleveniswereld van DGA’s en directieleden. Om thema’s zoals betrokkenheid, leiderschap en lange termijn ambities in kaart te brengen, zouden we graag meer te weten komen over de ervaringen van DGA's betreffende deze thema's middels persoonlijke interviews. Hierdoor kunnen we ons verder verdiepen in de huidige managementstijl en eventuele knelpunten analyseren, om een passende oplossing te bieden waarbij teamoverleg in het vervolg zo efficiënt mogelijk wordt georganiseerd.  

Uw ervaringen zijn erg waardevol voor de vaststelling van efficiënt werkoverleg en om eindelijk los te komen van tijdrovende day-to-day activiteiten zoals het doorspitten van een overvolle mailbox. Ik wil u dan ook van harte uitnodigen om deze thema's eens samen te bespreken zodat we beiden meer inzicht krijgen in management efficiëntie!