Terug

Praktijkverhaal en 5 tips om als team wendbaar te worden..

Gepubliceerd op 19 januari 2023

Er wordt veel gepost en gepraat over wendbaarheid en Agile werken. In dit artikel vind je een realistisch verhaal van één van onze klanten.

Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO) is de veiligheidsregio voor Zuidoost-Brabant. In deze organisatie werken brandweer en GHOR samen om incidenten en rampen te voorkomen, te beperken en te bestrijden. Dit doen ze voor en samen met de 21 gemeenten in het werkgebied en met de mensen die hier wonen of verblijven.

Trainen & Oefenen : Veerkrachtig en creatief
Voor repressieve collega's zorgt team Trainen & Oefenen dat zij vakbekwaam, veilig en efficiënt kunnen optreden bij fysieke incidenten. Daarbij heeft het team zeker geen onbeperkte capaciteit en verandert de wereld en het gevaar hierin voortdurend.

Bij het ontwikkelen van het trainingsprogramma wordt een sequentieel proces gevolgd, waarbij dit als ‘projectmatig’ wordt bezien. De volgende stap is het prioriteren van werk op waarde en het opbouwen en vasthouden van een passend ritme in stabiele teams.

In Maart 2022 zocht men een werkvorm waarbij ze in kleinere groepen digitaal kunnen samenwerken. Richting de organisatie moest duidelijker zijn welke resultaten worden opgeleverd. Emprover introduceerde het werken in periodes en ondersteunde bij het opbouwen en vasthouden van een ritme.

Saskia Terwindt (Teamleider Trainen & Oefenen): “Onze specialisten moeten veerkrachting en creatief zijn in het vinden van oplossingen. Zonder integrale afstemming kan de creativiteit van de één echter de ander in het nauw drijven. We zochten naar een manier om de samenwerking binnen het team te versterken. We wilden creativiteit stimuleren en tegelijkertijd het overzicht bewaren en prioriteiten en kaders mee kunnen  geven. We zochten naar een manier om ons handelen inzichtelijk en toegankelijk te maken”.

Nu 2023 voor de deur staat blikken we terug met Saskia op de afgelopen periodes. Saskia geeft aan dat de belangrijkste lessen zijn geweest:

1 | Instrument is niet dé oplossing voor beter samenwerken
In de Coronatijd en door de hoge werkdruk was het samenwerken binnen het team onder druk komen te staan. We dachten dat Emprover dat voor ons ging oplossen, doordat voor iedereen inzichtelijk werd waar we mee bezig waren. Maar elkaar in 1 uur per 2 weken vertellen waar je mee bezig bent, betekent nog niet dat er samen gewerkt wordt.

De samenwerking moet vooral in de momenten tussen de Emprover sessies in tot stand komen. Het kan wel helpen om de rust te vinden om te reflecteren op de samenwerking;

2 | Laat het team zelf de ambities bepalen
In eerste instantie hebben we met een klein groepje senioren en een beleidsadviseur de ambities bepaald. We formuleerden onze ambities als het realiseren van goede trainingen voor verschillende taakvelden. We merkten dat dit geen lonkend perspectief opleverde voor de teamleden. De komst van een aantal nieuwe medewerkers hebben we gebruikt om de ambities samen met het team te herijken. Daar kwamen ontwikkeldoelen uit waar veel energie op zat. We mogen er echt wel op vertrouwen dat medewerkers in het team weten waar we als organisatie voor aan de lat staan en wat hun rol daarin is.

 

3 | Splits de periodewissel in een terugblik en een vooruitblik
We hebben in onze organisatie vooral de neiging om te focussen op wat beter kan en niet op wat al goed gaat. Dat heeft zelfs tot gevolg dat we dat wat goed gaat soms verwaarlozen, waardoor het verloren gaat. We hebben de laatste sessie van het jaar volledig besteed aan wat er allemaal is opgeleverd en wat er nu veel beter gaat. Door daar 2 weken lang eens goed van te genieten, beklijft het beter. Het voelt goed om die resultaten te koesteren. In de volgende sessie kijken we dan weer vol positieve energie vooruit en bouwen we verder op een stevige basis.

4 | Experimenteer, reflecteer en evalueer
Agile werken met Emprover om dat te ondersteunen is nieuw voor onze organisatie. We zijn aan een avontuur begonnen, zonder precies te weten waar dit zou eindigen. We hebben onderweg tegenslagen gehad en we hebben moeten bijstellen. Emprover geeft ons de feitelijke basis daarvoor. Dit is een middel voor wie niet in de toekomst kan kijken, maar wel toekomstbestendig wil zijn. 

5 | Have fun!
Er zitten allerlei ‘leukigheidjes’ in Emprover, die het luchtig houden, zoals het baardje dat je krijgt als je je eigen deadline niet haalt. We werken aan een serieuze opgave: De veiligheid en effectiviteit van onze brandweermensen. Dat neemt niet weg dat alles makkelijker gaat met een lach...

Meer klanten aan het woord..

“Het overzicht behouden, van elkaar op de hoogte zijn en de kleine eindjes aan elkaar knopen, dat zie je in Emprover heel mooi samen komen - Els Aarts”

“(Werk)overleggen zijn efficiënter en effectiever geworden​, innovatie stagneert niet meer. - Marc van Zanten”

“Met Emprover Kanban kunnen we op zeer inzichtelijke manier de voortgang van de verschillende onderdelen in het proces monitoren en waar nodig bijsturen. - Marijke de Ruijter”

“Dit is waarvoor we samen aan de lat staan en dit is wat we hebben gerealiseerd. Dat inzicht is gaaf. - Pierre Kop”