Terug

Principes van de lerende organisatie

Gepubliceerd op 8 september 2021

Lerend organiseren

Al eeuwen zijn de principes van organiseren gericht op het voortbouwen van regelmaat, het documenteren van deze regelmaat en het kopellen van verantwoordelijkheden aan personen. Het effect hiervan is dat dit de variëteit binnen de organisatie reduceert. Er ontstaat zo een bureaucratische organisatie. Variëteit, dat wat er juist voor zorgt dat organisatie dat we kunnen anticiperen op een snel veranderende omgeving. Dit kan verder worden ondersteund en worden uitgelegd met behulp van de wet van W. Ross Ashby; 'only variety absorbs variety'. 

Andre Wierdsma en Joop Swieringa beschrijven in het boek 'lerend organiseren en veranderen’ hoe de hedendaagse bureaucratie is ontstaan. Bekijk hier een korte clip met een persoonlijke introductie van Andre Wierdsma.  

Wat zijn nu de principes van de lerende organisatie? 

Veel organisaties zijn veranderd in belerende systemen, waarbij er weinig ruimte is voor vernieuwing, verbetering en ontwikkeling. Deze belerende systemen kunnen de snel veranderende wereld niet bijhouden. De echte vernieuwingen ontstaat vaak bij organisaties die ontstaan buiten de grote, klassieke organisatie. Een organisatie waarbij het normaal is om te veranderen, ontwikkelen en vernieuwen en dit wordt aangemoedigd door het hogere management zal eerder succesvol zijn. En mooie quote van Andre Wierdsma: 'De handjes moeten dezelfde kant op, niet de neuzen',

Een lerende organisatie is wendbaar en kan snel inspelen op de snel veranderende wereld om zich heen. Het boek 'lerend organiseren en veranderen’ gaat nog verder in op de betekenis van de term 'de lerende organisatie’ en geeft hierbij ook voorbeelden uit de praktijk. En sterke aanrader! 

Mindset Shifts

Inspiratie voor de ontwikkeling van Emprover 

Jan Nouwens, de oprichter van Emprover, raakte geïnspireerd door de uitgangspunten die Andre Wierdsma en Joop Swieringa beschreven in het boek ‘lerend organiseren en veranderen’. Samen met ‘het nieuwe organiseren’ vanuit Agile principes is dit het fundament voor Emprover geweest.  

Zomer 2016 heeft Jan in de tuin van Nyenrode zijn ontwikkelideeën voor het eerst gedeeld met André Wierdsma. De inspirerende ontmoetingen tussen beide zijn altijd belangrijk geweest voor de ontwikkeling van het platform ‘Emprover'. Wij als Emprover zijn hem hiervoor altijd dankbaar, en hopen zijn uitgangspunten verder uit te dragen. 

Meer weten over hoe je een lerende organisatie kan worden? Stuur dan een mailtje : info@emprover.nl of bel ons : 013-7631969