Terug

Samenwerking met Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Gepubliceerd op 10 februari 2021

In de beoordeling waren Organisatiewaarden, Flexibiliteit, Integraties, Mobiliteit en Veiligheid de belangrijkste criteria. Als kleine Nederlandse aanbieder zijn wij zijn onze contacten bij OCW enorm dankbaar voor het vertrouwen.  

Bewust en betrokken 
Het blijkt lastig om de betrokkenheid hoog te houden wanneer thuiswerken de norm is geworden. Emprover focust zich juist op de betrokkenheid en is ontwikkeld vanuit Agile principes.  Het stelt gedeelde ambities #opgavegerichtt | Opgavegericht werken) centraal en verbindt mensen op een plezierige manier.  
Ideaal te gebruiken in combinatie met Microsoft Teams of Zoom. 

Emprover wordt volledig in Nederland ontwikkeld en kan eenvoudig in een OverheidsDataCenter (ODC) worden opgenomen. Dit is opvallend t.o.v. andere aanbieders van Agile tooling. Alles maakt Emprover dé ideale samenwerkingspartner voor het Ministerie. Speciale dank gaat uit naar Organize Agile voor de matchmaking! 
https://lnkd.in/eE9h_J6