Terug

Waterschap Aa en Maas

Gepubliceerd op 11 februari 2021

Resultaten van het afgelopen jaar waren onder andere;
- Districtsbreed gedragen werkwijze op basis van het Wendbaar ABC.
- Teamambities zijn collectief (het zijn gezamenlijke en gedragen doelen), en worden vastgesteld o.b.v. opgaven en prioriteiten vanuit bestuur en samenleving.
- Teams werken in dezelfde, vaste periodes. Dit geeft overzicht en vereenvoudigt onderlinge afstemming en samenwerking. - Specialisten worden optimaal geïnformeerd over de voortgang en kunnen een rol pakken in de (gebieds-)teams zonder dat ze iedere keer aanwezig moeten zijn.

Uit retrospectives bij de teams blijkt dat de nieuwe werkwijze bijdraagt aan het afnemen van de werkdruk van de gebiedsteamleden. De intensieve samenwerking bleek vruchtbaar en leerzaam. Zo zijn wij onder andere gekomen tot een helder keuzemodel voor wendbaarheidsniveaus met passende opbrengsten en randvoorwaarden.

Emprover zal vanaf 2021 ook district overstijgend worden ingezet. Speciale dank ook aan Basile Lemaire van Inspinity die een belangrijke rol speelde in het afgelopen jaar.